Hőszolgáltatás

A Hőszolgáltató üzem tevékenységei:

  • Távfűtött épületekben, lakásokban fűtés- és használati melegvíz-, valamint a közületi felhasználók számára forróvizes távhő szolgáltatás (Tiszaújváros kötelezően távfűtéssel ellátásra kijelölt területén).
  • Együttműködés a Tisza-Therm Kft.-vel, a távfűtési hőenergia termelőjével.
  • A városi távfűtőrendszer vezeték hálózatának, hőközpontjainak, hőfogadóinak üzemeltetése és hibaelhárítása, karbantartása, fejlesztése.
  • Távfűtés irányítástechnikai rendszer működtetése, energiagazdálkodás.
  • A szolgáltatási mérések karbantartása és hitelesítése.

A szolgáltatási rendszer főbb jellemzői: 

Távfűtőrendszer lekötött csúcsteljesítménye:

39,3 MW

Távfűtött lakások száma:

5519 darab

Távfűtött lakások légtérfogata:

733 267 légm3

Éves felhasznált összes hőmennyiség:

~267 000 GJ

Lakossági felhasználás aránya:

~80 %

Használati melegvíz előállításra fordított hőmennyiség:

~61 000 GJ

Távfűtő vezeték hálózat hossza:

 

Hőközpontok száma:

87 darab

Hőfogadók száma:

105 darab


A keringetett fűtési forróvíz változó tömegáramú keringtetését a Tisza-Therm Kft. a Tiszaújvárosi Fűtőműből végzi.

A fűtési- és használati melegvíz szolgáltató rendszer működtetését 24 órás diszpécserszolgálattal és távfelügyeleti rendszer segítségével végzi részlegünk.

A szolgáltatási mérések hitelesítése - a törvény által előírt - 4 évente történik.
A szolgáltatórendszer karbantartása, felújítása folyamatos program szerint történik. 2005-ig elkészült a hőközpontok átalakítása változó-tömegáramú szabályozással 90 %-ig. A következő meghatározó feladat a gerincvezeték hálózat rekonstrukciója.
Egyedi megállapodások alapján karbantartási, üzemeltetési munkákat végez a részleg a felhasználói berendezéseken is.

Távfűtési kérelmekkel és építési engedélyezési közműegyeztetéssel kapcsolatos ügyintézés:
A felhasználó változással kapcsolatos adatok bejelentését, az új felhasználói igények bejelentését, a szükséges egyeztetéseket a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén, a Tisza út 2/F. szám alatti irodaépületben lehet megtenni.